මේ නියමයන් පරීක්ෂා කර බලා තිබේද..?

  
 
 
 
 
1. ලොරන්ස්ගේ යාන්ත්රික පිළියම් නියමය
සෑම යාන්ත්රික දෝෂයක් පිළියම් කිරීමේදී අත් ග්රීස් වලින් වැසුනු විට නාසය කැසීමට පටන් ගනී.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. ඇන්තනිගේ කම්මල් නියමය
ආයුධයක් බිම වැටුනු විට අත දැමීමට අපහසුම කොන වෙත පෙරළී යයි.
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3. කොවෑක්ගේ න්යාය
වැරදි නම්බරයක් ඇමතීමේදී කාර්යබහුල නාදය කිසිවිටෙක නොඇසෙයි.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4. කැනන්ගේ කර්මවාදය
අද වැඩට වාර්තාකිරීමට පමාවූ හේතුව ලෙස වාහනයේ ටයරයේ හුළං යෑම යැයි කරණු ඉදිරිපත් කළහොත් පසුදින සත්යවශයෙන්ම වාහනයේ ටයරයේ සුළං යනු ඇත.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ඕ බ්රයන්ගේ විචලන නියමය
ඔබ සිටිනා පෝළිම මාරුකලහොත් ඔබ සිටි පෝළිම දැන් සිටිනා පෝළිමට වඩා වේගයෙන් ඉදිරියට යයි.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
/
6. බෙල්ගේ නියමය
ඔබ නානකාමරයේ සිටින විට දුරකථනය නාදවීමේ සම්භාවිතාව ඉහල යයි.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7. රූබිගේ සමාසද සිද්ධාන්තය
ඔබ දන්නා කිසිවකු මුණ ගැසීමේ සම්භාවිතාව ඔබ කවුරුත් නොදකීවායි පතන අවස්ථාවකදී ඉහල යයි.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
8. විලොබීගේ නියමය
ඔබ මැසිම වැඩ කරන්නේ නැති බව ඔප්පු කිරීමට තැත් කිරීමේදී එය වැඩ කරයි.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
9. සැඩ්රාගේ ජීවමිති නියමය
කැසීමේ සැරබව අදාල ස්ථානයට  අත පෙවීමට ඇති දුරට සමානුපාතික වේ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10. බ්රෙඩාගේ නීතිය
සෑම අවස්ථාවකදීම බිත්තියට ළඟ අසුන් ගැනීමට නියමිත අය පැමිණෙන්නේ අවසානයටය.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


11. ඕවන්ගේ නියමය
 
උනුසුම් කෝපි/තේ  කෝප්පයක් රසවිදීමට සැරසෙද්දී එය නිවෙනතුරු කිරීමට ලොක්කා වැඩක් පවරනු ඇත.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
12. වූලිගේ නියමය
ඔබ බොහෝ රෑ වන තුරු වැඩ කරන කිසිම දවසක ලොක්කා නොසිටින නමුත් ඔබ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන විට ඔහු අනිවාර්යෙයන්ම ළඟ සිටියි.
 
 
 
 
 

 

Comments